Municipalities

Bahraich Nagar Palika Parisad

nagar palika parisad, Bahraich

Jarwal Nagar Panchayat

Nagar Panchayat Jarwal,Bahraich

Nanpara Nagar Palika Parisad

Nagar palika parisad nanpara, Bahraich

Risia Nagar Panchayat

Nagar panchayat Risia,bahraich