Close

Gram Pradhan Details

There are 1387 Revenue villages  and 14 Bloks in district Bahraich

 1. Hujurpur
 2. Mahasi
 3. Pakharpur
 4. Chittaura
 5. Mihinpurwa
 6. Shivpur
 7. Risia
 8. Visheshwarganj
 9. Jarwal
 10. Nawabganj
 11. Tejwapur
 12. Kaisarganj
 13. Balha
 14. Payagpur

Visit For Gram Pradhan Details…